Molim pričekajte...

Poštovani,
Obavještavamo Vas kako je web aplikacija Upisnik (http://upisnik.mzss.hr) prestala sa radom te više nije moguće predavati nove zahtjeve za registraciju objekata u poslovanju s hranom elektronskim putem pristupom aplikaciji niti pristupiti vlastitim podacima putem korisničkog imena i lozinke koje ste dobili na e-mail adresu prilikom registracije objekta u poslovanju s hranom.
Od dana 27. travnja 2015. subjekti u poslovanju s hranom moći će predavati nove zahtjeve za registraciju objekata i pristupiti vlastitim podacima koristeći novi javni portal Ministarstva zdravlja. Novi javni portal sastavni je dio Središnjeg sustava sanitarne inspekcije, a adresa portala i upute za pristup će biti objavljene na web stranicama Ministarstva zdravlja (www.zdravlje.hr).
Svi registrirani objekti će biti automatski prebačeni u novi program međutim istom neće biti moguće pristupiti putem korisničkog imena i lozinke koje ste dobili za web aplikacija Upisnik (http://upisnik.mzss.hr)
Napominjemo da će cijelo vrijeme biti moguće ispuniti i predati pisani obrazac zahtjeva za registraciju objekta prema uputama na web stranicama Ministarstva zdravlja.
S poštovanjem,
Ministarstvo zdravlja

Podaci za pristup upisniku
Korisničko ime:
Lozinka: